Zapewniamy:

  • Kompetentnych i doświadczonych serwisantów.
  • Pomoc w uruchomieniu zakupionych maszyn oraz szkolenie pracowników z zakresu ich obsługi.
  • Dostawę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.
  • Doradztwo telefoniczne , e-mailowe w przypadku problemów z maszyną.
  • Naprawę wyprodukowanych przez firmę General Plastics Sp. z o.o. maszyn w ramach serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Maszyny zakupione w firmie General Plastics Sp. zo.o. spełniają wszystkie wymogi i normy dyrektyw UE i polskich przepisów.

W przypadku zgłoszenia awarii prosimy o przygotowanie/przesłanie następujących informacji:

  • nazwa firmy,
  • model maszyny i rok produkcji,
  • telefon kontaktowy, e-mail,
  • krótki opis awarii.

Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie +48 22 751 23 45
lub na adres gp@generalplastics.pl